Pilot tijdelijke invulling leegstand hoofdwinkelstraten

Gepubliceerd op: dinsdag 13 juli 2021 | 10:16

Gemeente Haarlem wil leegstand van winkelpanden in de hoofdwinkelstraten tegengaan. Met de pilot wil het college een positieve bijdrage leveren aan ‘tijdelijke bestemmingen voor leegstaande panden’ in de Grote Houtstraat en Barteljorisstraat.

Hoewel Haarlem nog steeds goed op de kaart staat, ontkomt ook Haarlem niet aan de landelijke trend van terugloop van detailhandel.

Voor het behoud van een aantrekkelijke, levendige en leefbare binnenstad wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak. Per deelgebied wordt onderzocht welke functies en ingrepen passend (kunnen) zijn.

Op de korte termijn wil het college met een pilot ruimte bieden aan tijdelijke bestemmingen die een positieve bijdrage leveren aan de levendigheid in de Grote Houtstraat en Barteljorisstraat en die structurele en langdurige leegstand tegen gaat.

Het college is 6 juli akkoord gegaan met:

  • Het mogelijk maken van tijdelijke bestemmingen voor winkels in de Grote Houtstraat en Barteljorisstraat. Het gaat om panden die langdurig en structureel leegstaan.
  • Het opstellen van een plan van aanpak dat rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen in de binnenstad en met wat Haarlem wil behouden en versterken. Naar verwachting wordt dit plan van aanpak in september aan het college voorgelegd. 

Haarlem Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland in samenwerking met de regio Haarlem. De regio biedt met Haarlem Business Plaza alle Haarlemse ondernemers een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL